Cranio Sacraal

Wat is Cranio Sacraal Therapie?


Cranio Sacraal Therapie is een zachte, manuele behandeling om spanningen en blokkades in het lichaam op te heffen.
Het lichaam van je paard wordt uitgenodigd om op eigen tempo te ontspannen en los te laten.
Door de behandeling wordt het zelf-herstellend vermogen van het paardenlichaam gestimuleerd.

Cranio sacraal betekent dat de schedel en het heiligbeen samen een eenheid vormen met de hersen- en ruggenmergvliezen (bindweefsel). Hierbinnen bevindt zich hersen- en ruggenmergvloeistof. Ook in de rest van het paardenlichaam zit overal bindweefsel, dat als een elastisch web alles met elkaar verbindt. Botten, gewrichten en organen zijn bekleed met bindweefsel dat daarmee een bindende factor is in het lichaam. Het beschermt, geeft steun en houdt alle onderdelen bij elkaar en van elkaar gescheiden

Om soepel te kunnen bewegen, is het van groot belang dat het bindweefsel kan meebewegen met alle bewegingen die een paard maakt.
Daar waar het bindweefsel niet meer voldoende kan meebewegen, ontstaan vroeg of laat problemen

Spanningen en blokkades ontstaan door bijvoorbeeld overbelasting, ziekte, emotionele gebeurtenissen of een val. Hierdoor kunnen er spanningen in het bindweefsel, spieren, en organen optreden. Met als gevolg verstoringen in de beweeglijkheid van het bindweefsel.
Soms is de oorzaak aanwijsbaar, maar vaak is het onduidelijk en kun je niet achterhalen wat er met je paard aan de hand is. Het rijden gaat niet lekker, je paard vertoont ander gedrag of de energie lijkt te verdwijnen.

De cranio sacraal therapeut ziet het lichaam, ziel en geest als een geheel, met het bindweefsel als verbindend element. Met zachte aanrakingen, bevordert de therapeut het zelf- herstellend vermogen van het paardenlichaam. Het bindweefsel krijgt weer ruimte en beweeglijkheid waardoor het lichaam de mogelijkheid krijgt weer te gaan herstellen

Er wordt ingewerkt op het Cranio Sacrale ritme, ook wel genoemd de ademhaling van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel beïnvloed de werking van alles wat er in het lichaam gebeurd.
Naast de ademhaling en hartslag is het Cranio Sacrale ritme de derde vitale levensfunctie van het lichaam.
Tijdens de behandeling gaat het paard ontspannen en wordt het Parasympathisch zenuwstelsel aangesproken. Dit deel van het zenuwstelsel overheerst in rust en slaap en wordt ook wel de acculader genoemd.
Alle aandacht van het lichaam kan nu worden geschonken aan het zelf-herstellend vermogen.
Vaak gaat het paard gapen, laat hoofd en hals zakken en staat bijna te slapen.

In de dagen na de behandeling heeft het paard rust nodig om te wennen aan de nieuwe situatie in zijn lichaam. Herstel kost tijd.
Er zijn verschillende reacties op de behandeling waar te nemen. Het paard kan uitgelaten door de wei rennen maar hij kan ook wat stijf of ongemakkelijk lopen. Soms echter zie je geen reactie.
Wat ook kan gebeuren is dat er een oude “verstopte” verstoring in het lichaam naar boven komt.